Als alles duister isontsteek can een lichtend vuurdat nooit meer dooft.Vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is
ontsteek can een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
Vuur dat nooit meer dooft.

LICHT EN LEVEN

Stiltevieringen tijdens Advent

De Adventstijd is niet alleen een tijd van verwachten, maar doorgaans ook een erg drukke tijd. Midden in de hectiek van deze dagen zoeken we een moment van rust en stilte voor bezinning. Deze korte stiltevieringen, die ongeveer een half uur duren, worden gehouden op zaterdag 28 november, vrijdag 4 december en de zaterdagen 12 en 19 december. De stiltevieringen zijn in de kerk van Hauwert en beginnen om 19.30 uur.

Hoe laat is het?

In de verhalen van deze periode gaat het vaak over de tijd: ‘Toen Herodes koning van Juda was…’, ‘In de zesde maand…’, ‘Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië…’ Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus. Maar is het wel echt ‘hun’ tijd? Of is het tijd voor iets anders? Tijd om te verwachten. Tijd om te luisteren. Tijd om op weg te gaan. Tijd om te zingen. In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst.

ADVENTSZONDAG, 29 NOVEMBER – IN TWISK

#

Voorganger: Ds. C.Th. Mataheru

Organist: Johan Gootjes

Lezer: Daisy Heidinga

Lezing: Jesaja 2: 1-5

Advent, tijd van inkeer en verwachting. Inkeer, want waar zijn we als mensheid mee bezig en hoe staan we ervoor? Wil er toekomst zijn, zullen we lessen moeten trekken uit het verleden! Maar hebben we dat ook gedaan? Jesaja ziet de volkeren opgaan naar Jeruzalem, de stad van de vrede, naar het huis van de God van Jakob. Als zij daar onderricht ontvangen, wordt de oorlog niet meer geleerd.

2e ADVENTSZONDAG, 6 DECEMBER – IN OOSTWOUD

Voorganger: Ds. G. Toes, Berkhout

Organist: Michel Wentink

Lezer: Berthe Krieberg

Lezing: Lucas 3: 1-6

De groten der aarde treden op de voorgrond en lijken de hoofrolspelers te zijn in het ‘spel’ dat ‘geschiedenis’ heet. Alles is even imposant! Daar tegenover valt in het niet wat we hier horen, namelijk dat ‘het woord van God kwam tot Johannes’. Nota bene in de woestijn, ergens aan de rand van het grote gebeuren. Maar wat is hier eigenlijk ‘groot’?

3e ADVENTSZONDAG, 13 DECEMBER – IN HAUWERT

Voorganger: Ds. C. Th. Mataheru

Organist: Johan Gootjes

Lezer: Cisca Groeneveld

Lezing: Lucas: 3: 7-18

Johannes, zijn naam betekent ‘de HEER is genadig’. Maar waarom klinkt het evangelie uit zijn mond als een donderpreek? Het roept de vraag op ‘Wat moeten wij doen?’

4e ADVENTSZONDAG, 20 DECEMBER – IN TWISK

Voorganger: Ds. C.Th. Mataheru

Organist: Atze Veldhuis

Lezer: Janke de Jong

Lezing: Lucas 1: 39-45

Maria en Elisabet, twee vrouwen in blijde verwachting. De vreugde beperkt zich echter niet tot beide vrouwen, want als zij elkaar ontmoeten en begroeten, spingt het kind in de schoot van Elisabet op ‘van vreugde’.