Als je van iemand houdt (Dietrich Bonhoeffer)

Dietrich Bonhoeffer was een protestants theoloog die in Duitsland leefde voor en tijdens de tweede wereldoorlog.
Hij zou ondertussen 100 jaar geworden zijn, maar hij werd slechts 39. In 1943 werd hij gearresteerd en na twee jaar op bevel van Hitler opgehangen.
Tot kort voor zijn dood, ook in de gevangeniscel, bleef hij schrijven, vooral over verlatenheid en overgave.

Als je van iemand houdt
en je bent van hem of haar gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid opvullen.

Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost,
want zolang de leegte blijft,
blijf je aldoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult de leegte.
Hij vult haar helemaal niet… integendeel.
Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn
van de herinnering in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven
en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het
een verborgen schat, een veilig bezit.
Dan wordt het verleden
een blijvende bron van vreugde en van kracht.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.