Bloemschikking Goede Vrijdag

In deze schikking zijn 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld en van de volheid. God is in zijn Zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen zijn rode bloemen geplaatst, teken van innigste liefde.

Zo diep de nacht maar reeds ontwaakt de haan en kraait en kraait –
Maar Jezus zoekt zijn blik en kijkt hem aan:
Licht dat naarbinnen slaat waarin hij wordt gekend zichzelve kent:
Ten dode toe beschaamd doch totterdood bemind.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2020 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.