PG THOMAS en MG Medemblik stapten op Hemelvaartsdag samen op de fiets voor het goede doel: de Stichting Uru Pikin. Het resultaat van de sponsorfietstocht is al overgemaakt aan de stichting, maar u bent vast benieuwd wat er bij elkaar is gefietst. Bauke heeft de opbrengst van de collecte, de sponsorgelden en de bijdragen van beide diaconieën (2×150 euro) bij elkaar opgeteld en kwam uit op het mooie bedrag van € 1.149,45 euro. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt!

 

 

Het ontbreekt de Surinaamse scholen aan van alles. Er zijn vaak te weinig leesboeken, er is geen educatief- of spelmateriaal, en de lokalen zien er vaak troosteloos uit. De kinderen hebben recht op een prettige en mooie leeromgeving, die hen stimuleert in hun ontwikkeling. Mooi schoolmeubilair helpt daar bij. Door de jaren heen is het accent een beetje verschoven van ‘kinderen’ naar ‘mensen met een beperking’, en is het acpect van de sociale werkplaats steeds belangrijker geworden.

De stichting is voortgekomen uit het werk van de familie Dekkers uit Hoorn die zich al sinds 1999 in Suriname bezighoudt met allerlei activiteiten. In het begin werd dit gedaan voor verschillende instanties en stichtingen. Sinds eind 2003 is er voor gekozen om het werk vorm te geven via een eigen stichting en werd de Surinaamse Stichting Unu Pikin een feit. Op deze manier werd het makkelijker om het werk onder de aandacht te brengen van mensen en instanties die het willen steunen.

Algemeen Nut Beogende Instelling
In 2006 is er ook een in Nederland een Stichting Unu Pikin opgericht, als ondersteuning voor Stichting Unu Pikin Suriname. In Nederland zijn de bestuursleden en andere vrijwilligers bezig met pr-activiteiten, het werven van fondsen en het inzamelen van materialen voor Suriname.