Waar wij helpen

“Ik ga niet de HEER, mijn God, een brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.”

— 2e boek Samuel 24:24

Deze maand:

3xM Nederland

In landen waar armoede en geweld heersen, bereikt 3xM (More Message in the Media) mensen via televisieprogramma’s waarin Gods boodschap van liefde klinkt. In de eigen taal en cultuur van de inwoners van het land. Het medium televisie heeft een grote impact op mensen. Van Senegal tot Indonesië stemmen duizenden mensen wekelijks hun televisie af op de programma’s van 3xM. 3xM zendt programma’s uit in West-Afrika, Centraal- en Zuid Azië, Indonesië en Bangladesh. De programma’s worden gemaakt door professionele lokale partnerorganisaties die de cultuur goed kennen. Het komende jaar wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om in China uit te zenden.

Bank gegevens:

U kunt een bijdrage overmaken op de bankrekening van PG Thomas, IBAN: 567890234598645968

Hoe u kunt helpen

Per Project

10 eenmalig
  • Ondersteuning per project
  • U kiest wat u wilt ondersteunen
  • Geen vaste bijdrage, alle giften zijn welkom

Onze collectes:

Iedere zondag wordt concreet voor het oog van ieder gecollecteerd voor een aangekondigd doel. Waar komen doelen vandaan en waarom keuze voor deze doelen.

Wij als diaconie maken deel uit van THOMAS en THOMAS is onderdeel van PKN (Protestantse Kerk Nederland). Binnen PKN is KIA (Kerken in Actie) een onderdeel en verantwoordelijk voor het landelijke diaconaal beleid naar binnen en buitenland. Van uit KIA wordt veel doelen en projecten centraal gesteund rechtstreeks en via zuster organisatie. Om dit alles te financieren dragen plaatselijke diaconieën geld af naar evenredigheid van gemeente grote.
Vanuit KIA zijn er ieder jaar een aantal vast zondagen voor centrale collectedoelen om direct projecten die dan spelen een extra stimulans te geven, deze collectes worden door hen altijd ondersteund met materiaal waar wij als diaconie gebruik van maken om u te informeren. Naast de KIA collectes blijven er nog veel zondagen over waar wij collectes inroosteren in binnen en buitenland die voldoen aan diaconale uitgangspunten, zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. De diaconie maakt beleid om evenwicht te krijgen en te houden in regionale, landelijke en buitenlandse doelen.

Uitgangspunt bij dit even wicht is 40% binnenland en regionaal en 60% buitenland, deze verhouding was een aantal jaren geleden 20-80.

Nu vraagt u zich misschien af waar komt het geld vandaan wat de diaconie te besteden heeft.
Dit komt uit de opbrengsten van bezittingen van de diaconie, en de bijdrage uit levend geld zoals men collecte en ander direct geschonken geld noemt.

Dit totale jaar budget stelt ons in staat om ieder collectedoel te verhogen naar een vast bedrag. Daarnaast houden wij in onze begroting een bedrag achter de hand voor onvoorziene zaken, zodat bij calamiteiten waar dan ook direct kan worden gereageerd met een financiële bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn b.v. de nood in Bangladesh van november 2007 of de voedselbank West-Friesland.

Heeft u vragen of suggesties, wij horen ze graag en geven antwoord waar mogelijk.