Op 15 april is de door het college van kerkrentmeesters opgestelde jaarrekening van onze gemeente over het jaar 2018 ter inzage gelegd. Een samenvatting van deze jaarrekening is op de website gepubliceerd (bij ANBI). Gemeenteleden, die hier nadere toelichting over wensen of die inzage willen krijgen in de volledige jaarrekening, kunnen zich wenden tot een van de leden van het college van kerkrentmeesters. Gemeenteleden die op- of aanmerkingen hebben op de concept jaarrekening kunnen deze kenbaar maken aan de voorzitter of scriba van de kerkenraad. Op 24 april zal de kerkenraad met inachtname van de binnengekomen reacties de jaarrekening vaststellen.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2020 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.