Toelichting liturgische schikking laatste zondag van het kerkelijk jaar,
waarbij we onze dierbaren herdenken die ons ontvallen zijn.

In de zwarte doek zien we duisternis en droefenis:
Het water toont ons de zondvloed, welke alles overspoelt.
Maar water is tevens de bron van doop en nieuw leven.
De afbeelding van de vredesduif met olijftak symboliseert dit.
In de spiegel zien we de glans van onze herinnering.
De witte doek en de kaars tonen ons licht en vreugde.
De rotssteen herinnert aan Jezus, ons houvast en fundament om verder te kunnen gaan.
Mos: eeuwig groen, lopend op het zachte mos is als gedragen worden door de schepping van God.
Klimop: eeuwige trouw en hoop.
Riet: buigzaamheid.
Chrysanten: gedachten aan dierbaren.
Witte rozen: vertrouwen.
Lelies: zuiverheid en genade.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.