Al wat een mens te kennen zoekt
Dit lied, van de dominicaan Henk Jongerius, is gebaseerd op de eerste brief aan de Korintiërs van de apostel Paulus. (1 Korintiërs 2:6-11). Ik vind de brieven van de apostel Paulus niet de meest gemakkelijk leesbare delen uit het nieuwe testament.

Het is een lied dat het zoeken naar het geheim en de verborgenheid van God verwoordt (vergelijk 1 Kor. 2,7 met couplet 1).

“Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister”.
De bekende woorden uit het negende Bijbelvers vinden we terug in het tweede couplet. Het is een citaat uit Jesaja:
“Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft ze gehoord geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor wie hem liefhebben”.

In deze brief schrijft Paulus o.a. over wijsheid die bij God is en niet bij de machtigen der aarde.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht. Spreuken

En toch … bibliotheken zijn er vol geschreven over Gods bedoelingen, oorlogen gevoerd uit naam van God en kerkgenootschappen verdeeld geraakt. Beelden van God die zich aanpassen door de tijd. God openbaart zich door zijn Geest. Het is de Geest die ons richting geeft aan ons leven. Aan ons om je open te stellen om de Geest zijn werk te laten doen.
Het lied wordt afgesloten met een doxologie, Eer aan de Vader, de zoon en de Geest. Dat past prima op deze zondag Trinitatis (van de Drie-eenheid). gevierd, het feest ter ere van de drievuldige naam van Vader, Zoon en heilige Geest. Liedafsluiting op deze manier komt niet vaak voor.

De melodie is afkomstig uit het Scottish Psalter.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.