Heer, raak mij aan met uw adem

Dit lied is een vertaald lied uit het Fins. De originele titel luidt Kosketa minua, Henki. De vertaling is van Sytze de Vries.

Een mooi mystiek lied over de Geest. Deze wordt verwoord in een lichamelijke ervaring: ‘aanraken’. Het beeld van aangeraakt worden door Gods adem verwijst naar Genesis 2:7 en tegelijkertijd naar de schildering van Michelangelo in de Sixtijnse kapel, waar dit inblazen als aanraking wordt voorgesteld. In de tweede strofe hoort men een echo uit de belijdenissen van Augustinus: ons hart is onrustig tot het rust vindt in u.

‘Heer, raak mij aan met uw adem´ Het is een regel om eens goed op te herkauwen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’. Het is een vraag. Het gaat over aanraken. Het gaat over adem, uw adem.

Ooit werd de mens voor het eerst aangeraakt met Gods adem. Het gebeurde bij de schepping van de mens: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen’ (Gen. 2,7). Gods adem geeft leven, Gods adem houdt in leven. Naar psalm 104 is het lied van Huub Oosterhuis.

Alles wacht op U vol hoop.
Alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest zij worden herschapen
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Laat de beginregel nog eens rondzingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’… Adem in, adem uit, leven op de adem van Gods stem. Het lied gaat verder: Gods stralend licht geeft zicht op Gods waarheid. Raakt Gods adem jouw, dan hervinden wij rust. De geest heelt en geneest. De geest vuurt aan , verbindt en verheldert en doet ver zien en zegent . Enerzijds traditionele thema’s maar wel in onverwachte woorden. ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ is bij uitstek een Pinksterlied. Het zet dit feest in de breedte van de Schepping en Gods scheppingskracht. De melodie is rustig, verstillend, roept weidsheid op.

Besef als je dit lied zingt, dat de adem die wordt omgezet in klank, de van God gegeven levensadem is. Wat je ontvangt, geef je terug aan je Schepper.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2019 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.