Gij waakt en draagt
God zoekt de mens
Als er één verlangen diep geworteld is in elk mens, dan is het wel de wens om ‘gezien te worden’. Dat kun je al bij kleine kinderen zien die van tijd tot tijd om aandacht vragen. Ze willen erbij horen en zorgen vanzelf wel dat zij ook in het gezelschap van grote mensen de aandacht op zich vestigen! Het eenvoudige verstoppertje of kiekeboe spelen heeft niet de bedoeling om verborgen te blijven maar om in het centrum van de aandacht te komen. En bij volwassenen is het al niet anders.
Het gaat bij het gezien willen worden natuurlijk niet om ijdelheid die gestreeld zoekt te worden; neen, dat is alleen maar de buitenkant. Wij willen gezien, gewaardeerd worden om wie wij werkelijk zijn. Ten slotte zijn wij allemaal mensen met een eigen naam, die als zodanig gekend willen worden.

‘God sprak’
Ik herinner mij het verhaal over een rabbi die, lezend in de bijbel, getroffen werd door de uitdrukking die er ontzettend vaak in voorkomt: ‘God sprak’. Hij begon afwisselend de nadruk te leggen op het eerste woord en op het tweede en werd bijna ‘mesjogge’ van het besef dat het de Onnoembare en Onzichtbare is die zich tot mensen richt en dit vervolgens ook nog eens op een verstaanbare wijze doet! Dit diepe besef komt op een bijzondere manier tot uitdrukking in de titel van het derde boek van Mozes. In de joodse traditie worden die vijf boeken niet aangeduid met Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, maar Met de eerste woorden van elk boek: ‘In het begin’, ‘Dit zijn de namen’, ‘God roept’, ‘In de woestijn’ en ‘Dit zijn de woorden’.

God roept
Precies het middelste van die vijf boeken van Mozes – en dus het hart van het Bijbelse getuigenis – scherpt ons in, dat God roept! Met die woorden opent het boek Leviticus.
Dit roepen sluit dus naadloos aan op het diepste verlangen van ons mensen die geroepen en gezien willen worden. De verhalen die wij in de bijbel lezen, willen ons ervan doordringen dat dit roepen van God aanhoudt.
In het liedboek staat het lied bij de getijden van de dag als avondlied maar naar mijn mening kan dit lied in meer situaties worden gezongen.
Prachtig is de tekst van Henk Jongerius in een vierregelig couplet . Waarbij de eerste regels getuigen de actie van God aan onszelf gedaan. In de volgende regels worden moet die actie van God door ons beantwoord worden.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.