3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

“Sta in je kracht,
neem van het Levende water
dat geboden wordt.
Levenskracht gegeven uit Liefde,
die opricht om te staan in je kracht.”

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.