Pasen komt er aan. In deze Veertigdagen-tijd willen stil staan en dit willen we bewerkstelligen met het symbolisch bloemschikken: Liturgisch bloemschikken.

U kunt iedere zondag vooraan in de kerk een schikking zien die betrekking heeft op het thema dat de voorganger die week behandeld. Voor de basisschikking werken we met het thema ‘Ontmoeting met het Licht’.

Hierbij hebben we vormen gekozen die omhoog naar het licht wijzen en toch samen komen. Zo verbeelden we de ontmoeting met het Licht van de Eeuwige God en de ontmoetingen van Jezus met de mensen. Wij hopen dat deze schikkingen een verrijking voor liturgie en onze gemeente zijn.