5de zondag 40dagentijd Zondag Judica (‘Doe mij recht’) In de schikking zien we bloemen, die…

De zeven kruiswoorden Voor de lijdenstijd is veel, vooral koormuziek, geschreven. Veel componisten hebben zich…

Op woensdag 21 maart is de zesde sobere maaltijd in de 40dagentijd van 2018. De…

Vierde zondag 40dagentijd Zondag Laetare (‘Wees dan blij’) Het is vandaag de vierde zondag van…

Op woensdag 14 maart is de vijfde sobere maaltijd in de 40dagentijd van 2018. De…

Op woensdag 7 maart is de vierde sobere maaltijd in de 40dagentijd van 2018. De…

3de zondag 40dagentijd Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’) In deze…

2de zondag 40dagentijd Zondag Reminiscere (‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’) Gekozen is voor de boomstronk als…