Op deze zondag, 24 april namen we afscheid van Arie Korver als pastoraal ouderling, verwelkomden we Haije Bouwman als kerkrentmeester en Bob Alderlieste als penningmeester van de diaconie en reikte Annie de Beurs namens ons allemaal de cheque van de vastenactie uit aan Frank van Rijn en zijn zoon Manuel.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.