Hemelvaartsdag: fietsen voor Shanka / waterpompen in Cambodja 

 

Dit jaar gaan we op Hemelvaartsdag samen met PG Medemblik fietsen voor een doel dat voor onze gemeente ook het doel van de vastenactie was: Stichting Shanka / waterpompen in Cambodja.

Water is van essentieel belang voor dat land, niet alleen voor meer welvaart, maar voor de volksgezondheid is schoon drinkwater van levensbelang. Er sterven helaas veel kinderen door uitdroging als gevolg van diarree die wordt veroorzaakt door het drinken van vervuild water. In de dorpen op het platteland hebben de mensen vaak alleen maar de beschikking over een niet zo diepe, open waterput. Dit water raakt natuurlijk constant vervuild doordat het zo dicht aan de oppervlakte zit.

Voor € 300 is een dorpje geholpen aan schoon en veilig drinkwater. Zolang de overheid niet zorgt voor schoon water voor zijn inwoners, is en blijft dit helaas een absolute noodzaak. Er wordt zo niet alleen schoon en veilig drinkwater verkregen, er ontstaat ook nog eens een prachtig nevenresultaat. Er worden in de buurt van waterpompen groentetuintjes aangelegd. Het beschikbare water kan dus ook direct weer voedsel en misschien een inkomen genereren.

Fietst u mee op Hemelvaartsdag?

Laat u sponsoren door familie of vrienden! Er zijn dit jaar sponsorlijsten beschikbaar. U kunt het sponsorgeld in Oostwoud in een collectezak doen of het overmaken op rekening NL88 RABO 0333 0073 28, t.n.v. Diaconie PG THOMAS, o.v.v. ‘Sponsorfietstocht 25 mei’. Wilt u meefietsen, geef u dan op bij Carin Zwagerman of via de intekenlijst in de kerk.

Bent u sponsor?

Op de intekenlijst kunnen sponsoren aangeven op welke manier men wil bijdragen (een bedrag per fietser / een vast bedrag).

Op 25 mei is er om 9.30 uur koffie met wat lekkers in de kerk van Oostwoud en om ongeveer 9.45 uur volgt een korte kerkdienst. Daarna is de fietstocht naar Medemblik.

Meer informatie? Carin Zwagerman, carin@orenmens.nl, 0229-795025

Write a comment:

*

Your email address will not be published.