Welkom

Kerk Twisk

Hoe oud deze kerk is, is onbekend. Maar de kerk in Twisk wordt al genoemd in de archieven van de Dom van 1395 … Momenteel is deze kerk niet meer in gebruik.

Kerk Hauwert

Deze kerk was oorspronkelijk aan de Heilige Nicolaas gewijd en ook deze kerk komt in de archieven van de Dom van 1395 voor… Momenteel is deze kerk niet meer in gebruik.

Kerk Oostwoud

Deze kerk werd in 1753 gebouwd ter vervanging van een kerkje dat al in het jaar 800 in Oostwoud bestond … De diensten van PG THOMAS vinden plaats in deze kerk.

Kerk Midwoud

De huidige kerk is in 1987 geopend, nadat de hiervoor op dezelfde plek staande kerk op 25 februari 1984 door brand werd verwoest … Momenteel is deze kerk niet meer in gebruik.

Agenda PG THOMAS

Nieuws van PG THOMAS

Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is op de website gepubliceerd. Gemeenteleden die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of de penningmeester (penningmeester@pg-thomas.nl). Op 26 november 2019 zal de kerkenraad de begroting behandelen en vaststellen. Gemeenteleden, die daarvoor hun zienswijze op deze begroting kenbaar willen maken, kunnen deze zienswijze voor 25 november 2019 indienen bij de scriba van de kerkenraad.


Hier kunt u het Thomasnieuws inzien en downloaden. Daarin staat onder andere informatie over de dienst op 17 november. De dienst vindt plaats in de kerk in Oostwoud en begint om 10.00 uur.


Hier kunt u het Thomasnieuws inzien en downloaden. Daarin staat onder andere informatie over de dienst op 10 november. De dienst vindt plaats in de kerk in Oostwoud en begint om 10.00 uur.

Inmiddels zijn we klaar met het Concept Beleidsplan en Concept Plaatselijke Regeling.

Zondag 15 december zal hier na de kerkdienst tijdens het gemeenteberaad over gesproken worden.

U kunt deze hieronder downloaden en bekijken.

© 2019 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.