Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting 2020 opgesteld. Een samenvatting van de begroting is op de website gepubliceerd. Gemeenteleden die hierop een toelichting willen ontvangen of inzage willen verkrijgen in de volledige begroting kunnen zich wenden tot een van de leden van het College van Kerkrentmeesters of de penningmeester (penningmeester@pg-thomas.nl). Op 26 november 2019 zal de kerkenraad de begroting behandelen en vaststellen. Gemeenteleden, die daarvoor hun zienswijze op deze begroting kenbaar willen maken, kunnen deze zienswijze voor 25 november 2019 indienen bij de scriba van de kerkenraad.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2020 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.