Pastoraat Pastoraat

Pastoraat


Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. God wordt in de Bijbel vergeleken met een herder en Jezus beschrijft zichzelf als goede herder. Ook wij mogen herders zijn, voor elkaar. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en begeleiding bieden bij geloofs- en levensvragen.
Om onderling contact en omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en waar mogelijk ook daarbuiten, te bevorderen, werkt de PG THOMAS met een pastoraal team. Dit pastorale team bestaat uit de predikant, de ouderlingen en de bezoekmedewerkers. De ouderlingen maken deel uit van de kerkenraad en zijn als ambtsdrager bevestigd. De bezoekmedewerkers werken mee in de wijken, maar zijn geen ambtsdrager. Wel hebben zij dezelfde verantwoordelijkheden voor het bezoekwerk als de ouderlingen.

Belangrijke taken van de ouderlingen zijn:
De ambtelijke vertegenwoordiging in de gemeente tijdens bijzondere diensten.
Ouderling van dienst tijdens de zondagse viering.
Het bezorgen van de zondagse bloemengroet bij gemeenteleden en of dorpsgenoten in de haar toegewezen adressen..
De pastorale zorg in de vorm van bezoekwerk.
Belangrijke taken van de bezoekmedewerkers zijn:
De pastorale zorg in de vorm van bezoekwerk.
Het bezorgen van de zondagse bloemengroet bij gemeenteleden en of dorpsgenoten in de haar toegewezen adressen.
In de dienst van aftredende ambtsdragers worden ook de bezoekmedewerkers, voorzover ook zij afscheid nemen, genoemd en bedankt.

Bloemengroet
Elke zondag worden de bloemen die tijdens de viering in de kerk staan, na de dienst naar iemand gebracht, bijvoorbeeld als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of als er iets te vieren is.
Kent u iemand die voor de bloemengroet in aanmerking komt? ​U kunt de naam van deze persoon/personen doorgeven aan de ouderling.
 
Diaconaal Missionair
De ouderlingen en bezoekmedewerkers proberen naar alle gemeenteleden om te zien en samen proberen zij hun werk zo goed mogelijk te doen. Daarnaast kijken zij om naar niet leden van de gemeente in de vorm van een kaart of een bezoekje.
Het pastorale team probeert mee te leven met de gemeenteleden uit hun wijk en ze stellen het zeer op prijs om op de hoogte te worden gehouden van hun wel en wee.
 
terug