Contact2 Contact2
   De kerk van de Protestantse Gemeente THOMAS staat in Oostwoud.
   Het adres is:   Oosteinde 44, 1678 HT Oostwoud

   Koster is Dhr. A.W. Kool: telefoon: 06 – 115 66 204

   Naast de kerkelijke aangelegenheden kan het gebouw en/of "de Ark" ook
   worden gebruikt voor concerten, optredens, vergaderingen, cursussen en
   velerlei andere bijeenkomsten.

   Informatie kan worden opgevraagd bij de koster.Predikant
ds. J. de Ruiter
E-mail: jantinaderuiter@pg-thomas.nl

Scriba van de Kerkenraad
vacant
E-mail: scriba@pg-thomas.nl

College van Diakenen
Mevrouw M. Brouwer
E-mail: diaconie@pg-thomas.nl

College van Kerkrentmeesters
Mevrouw C. Koetsier-Bekker
E-mail: cvk@pg-thomas.nl

Penningmeester CvK en Ledenadministratie
Mevrouw B. Plak
E-mail: penningmeester@pg-thomas.nl

Vertrouwenspersonen ring PKN gemeenten regio Hoorn

 
terug