VASTENACTIE 2021

Nu meedoen is straks meetellen!

€ 1.446,50 + 723,25(aanvulling diaconie) = 2.169,75!

Een geweldig bedrag! Iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat voor de Stichting Leergeld West-Friesland, heel hartelijk bedankt! Ook Suus en Sjef van De ReclameSjef (gratis een speciale vastenactiepagina voor de website gemaakt), Ilona en Lindy van Klaveren (1e aanmoedigingsfilmpje), Fred Beemsterboer (presentatie en 2e aanmoedigingsfilmpje) en ds. Burret Olde (Leergelddienst op 14 februari) hartelijk bedankt voor hun inzet voor de actie.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2021 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.