Vrede voor dit huis

Dat zijn de woorden die de 72 leerlingen van Jezus moeten zeggen als ze een huis binnen gaan. In vrede komen ze, met alleen maar goede bedoelingen. Vrede willen ze dat er is tussen mensen. Als ze er niet in mogen, er niet naar hen geluisterd wordt, kunnen ze daar maar het beste vrede mee hebben. ‘Dan zal de vrede bij je terugkeren’, schrijft Lucas. De centrale plaats voor Joden en Christenen is Jeruzalem, de stad van vrede.

Yerushalayim – Abraham noemde de plek, de offerplaats van Izaäk, -de berg Moria is één van de heuvels waarop Jeruzalem is gebouwd en waarschijnlijk zelfs de tempelberg – Yireh “hij zal God zien” -NVB vertaalt: God zal erin voorzien. Koning Mechizedek noemde de stad Shalem – sjalom, vrede. Yireh en Shalem werden samengevoegd tot Yerushalem. Plek van ontmoeting tussen God en mens en Stad van vrede.
De stad Jeruzalem is het symbool van het hemelse paradijs, stad van de toekomst, van onze dromen. Jesaja gebruikt heel lijfelijke beelden voor Jeruzalem: De rijke moederborst Moeder die haar kind op de heup draagt. Moeder die haar zoon op haar schoot troost. Maar niet alleen Jeruzalem is de plaats van vrede, ook hier de kerk in Oostwoud als klein Jeruzalem. Zoals in de Bijbel klinkt, horen we altijd twee kanten: heden en toekomst, aarde en hemel, Jeruzalem en nieuw Jeruzalem. Leven en nieuw leven klinken altijd beide mee. Hier is de plek waar hemel en aarde nauw verbonden zijn. Hier bidden en zingen we om het leven te leven volgens het Woord en te bouwen aan een nieuwe toekomst.


Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten opwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste staat.

De opdracht vrede te brengen houdt niet op bij deze muren. Het is een opdracht die ook ons gegeven is om vrede uit te dragen, verder te brengen.
‘Vrede voor dit huis’ is geschreven door Andries Govaart. De muziek is van Toon Hagen. Het is een eenvoudige doorlopende melodie die ook best in wisselzang gezongen kan worden.

Schrijf een reactie:

*

Your email address will not be published.

© 2019 - PG THOMAS.
Ontwerp & Realisatie: de ReclameSjef.