Collectes Collectes
College van diakenen
Diaconaat is de inzet van de geloofsgemeenschap voor barmhartigheid en gerechtigheid, voor vrede en heelheid van de schepping. Het sluit bondgenootschappen met mensen in de knel en is daarin trouw. Diaconaat roeit tegen de stroom in, gaat in tegen het recht van de sterkste.
In het diaconale werk gaat het enerzijds om individuele hulpverlening en noodhulp.
Anderzijds hoort samenlevingsopbouw en lobbywerk ook bij de diaconale taken.
In combinatie kunnen beide werkwijzen elkaar versterken. In het diaconale werk staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen in de knel voorop. Zij moeten zoveel mogelijk het heft in eigen hand kunnen nemen.


Tijdens de wekelijkse kerkdiensten worden collectes gehouden voor de Diaconie.
Doelen worden vooraf vastgesteld door het College van Diakenen.
 
 
Diakonie Diakonie

Hulp dichtbij:

PG THOMAS ondersteunt de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken. Deze stichting stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen.
Hulp wordt aan alle groepen van de bevolking verleend. De hulpverlening is professioneel, is laagdrempelig en heel persoonlijk van aard en wordt geboden aan mensen die wonen in West-Friesland. Deze hulpverlening is gratis. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de Stichting geen taken overneemt die door de overheid moeten worden uitgevoerd, maar probeert daarvoor een aanvulling te zijn.

Voor meer informatie klikt u hier

Ook helpen?

PG THOMAS staat open voor uw ideeën.  Heeft u een idee voor een goed doel? Laat ons dan uw suggestie weten: