“God is voor ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.”

— Psalm 46:2-3

Kerst 2013 home

PG THOMAS

In moeilijke tijden ...

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht.

Hoop en troost
Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de Bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Een overledene kan worden begraven op één van de begraafplaatsen bij de kerken in Midwoud, Oostwoud, Twisk en Hauwert.

Via de uitvaartondernemer kunt u hier afspraken over maken. De begraafplaatsen bij de kerken van Midwoud, Oostwoud en Twisk zijn eigendom van de Gemeente Medemblik. De uitvaartondernemer neemt contact op met de gemeente voor het toewijzen van een graf op deze begraafplaatsen.

De begraafplaats bij de kerk van Hauwert is eigendom van PG-Thomas. De uitvaartondernemer kan voor het toewijzen van een graf in Hauwert contact opnemen met:

  • A.W. Kool, tel. 06 – 115 66 204

Direct Contact

Ds. Jantina de Ruiter

0228 - 51 93 27

jantinaderuiter@hotmail.com

Predikant