6419-medemblik-kerk-in-midwoud

Adres:

  • Midwouder Dorpstraat 16, 1679 GA Midwoud

Over de kerk in Midwoud

406px-Exterieur_aanzicht_-_Midwoud_-_20159157_-_RCE758px-Exterieur_noord-gevel_-_Midwoud_-_20159161_-_RCE08e693e293c6d1a72960709fdb24c8bd750b7d6999c7db48145df2a0e5b5c1b4midwoude

Geschiedenis

De huidige kerk is in 1987 geopend, nadat de kerk op 25 februari 1984 door brand werd verwoest. Op dezelfde plek heeft ook nog een kleine stenen kerk gestaan, terwijl er vermoedelijk ook nog een houten kerk gestaan moet hebben. Bij de sloop van de afgebrande kerk werden restanten tufsteen en zandsteen van een veel ouder gebouw(tje) gevonden. Ook werd een deel van een tufstenen altaar onderbouw aangetroffen. De kerk is in 2018 verkocht en wordt niet meer als kerk gebruikt.

De archieflijst van de Hervormde kerk Midwoud vermeld als eerste jaartal op het naambord voor predikanten 1574 en Jan Gerritz als eerste predikant.

De eerste kerk van Midwoud heeft vermoedelijk langs de Broerdijk gestaan. In latere jaren is de houten kerk, waar pastoor Jansz in voorging, tot de grond toe afgebrand. Er is toen een nieuwe houten kerk gezet in het tegenwoordige Midwoud. Er was voor de bewoners van de Broerdijk toen een zogenaamd kerkepad door de landerijen via Kerkelaantje, Langeland en Ganzenhof naar de Broerdijk.

Het gebouw

De huidige kerk is in 1987 geopend, nadat de hiervoor op dezelfde plek staande kerk op 25 februari 1984 door brand werd verwoest.

Van die kerk is de rijzige neoclassicistische klokkentoren van drie geledingen met houten lantaarn en ingesnoerde spits uit 1867 naar plannen van A.T. van Wijngaarden behouden. Deze is als losstaande toren gerestaureerd en in oude staat teruggebracht, inclusief klok en uurwerk.

De torenspits is voorzien van een windvaan met verguld windhaantje. Ht onderste bouwvolume bevat een portaal met gedenksteen en rondbooggewelf. Er zijn elementen van neo-gothische stijl aanwezig.
De kerktoren is van cultuur- en architectuurhistorisch belang als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een negentiende-eeuwse kerktoren.

De toren heeft een belangrijke ensemblewaarde als prominent gesitueerd object binnen het gaaf bewaard gebleven negentiende-eeuwse dorpsbeeld van Midwoud.

Het interieur

Bijzonder en opvallend in het nieuw gebouwde deel is het ronde raam boven het podium, waarin de tekens van de dierenriem zijn verwerkt.

Het ontwerp hiervan is van Huub H.J. Kurvers uit Deventer.

Het orgel

Het orgel in de PG THOMAS Kerk in Midwoud werd in 1976 gebouwd door een werknemer van de fa. Reil uit Heerde met gebruikmaking van oud pijpwerk uit een Arnhems orgel.
In 1983 werd het orgel aangekocht door de heer Hof uit Leek, verzamelaar van orgels. De heer Hof was eigenaar van een broodfabriek welke later failliet ging. Zijn huis, alsmede de verzamelde orgels kwamen onder de hamer. Uit het faillissement heeft de kerkvoogdij van Midwoud het instrument aan kunnen kopen.
Het orgel werd in 1987 geïnstalleerd en gerestaureerd door de firma Reil uit Heerde. Op 24 januari 1988 werd het orgel in de nieuw gebouwde kerk te Midwoud ingewijd.