Dit jaar … geen sobere maaltijden en geen vastenactiedoos.
Maar ook dit jaar … in de 40dagentijd wel extra aandacht voor solidariteit.

We houden een vastenactie voor STICHTING LEERGELD WEST-FRIESLAND.
En elke woensdag, de dag waarop we in ‘normale’ tijden samen soep eten, ontvangen belangstellenden een e-mailbericht over de actie.

– Nu meedoen is straks meetellen! –

Meld u aan voor berichten over de actie:

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 112 lokale Leergeld-stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Eén van de lokale stichtingen is STICHTING LEERGELD WEST-FRIESLAND.

Helpt u mee om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen en dus straks mee te laten tellen? Leergeld West-Friesland is het doel van de Vastenactie 2021 van PG THOMAS. U heeft de hele 40dagentijd de tijd om één of meer bijdragen over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28, ten name van ‘Diaconie PG THOMAS’, onder vermelding van ‘Vastenactie 2021’.